Kierownik budowy
(cennik dla domu jednorodzinnego)
10 wizyt obejmujących odbiory kluczowych elementów konstrukcji 2500
PLN
Przejęcie obowiązków kierownika budowy wraz ze sporządzeniem planu BIOZ 1000
PLN
Przekazanie budynku do użytkowania 1000
PLN
Inspektor nadzoru
Cena za wizytę, konsultacje, odbiory 350
PLN
Kosztorysy 
dla domu jednorodzinnego z dostarczonego przedmiaru:
szacunkowy 500
PLN
inwestorski stan surowy otwarty 700
PLN
inwestorski stan deweloperski 1200
PLN
dla domu wielorodzinnegood
1500
PLN
Odbiór mieszkania / domu
cennik odbioru przy zakupie
mieszkanie do 60m2 400
PLN
mieszkanie 60 – 80 m2 500
PLN
mieszkanie 80 – 120m2 600
PLN
dom 100 – 150m2500
PLN
dom 150 – 200m2 600
PLN
dom 200 – 250m2 700
PLN
dom 250 – 300m2 800
PLN
Opinia techniczna
dom jednorodzinny700
PLN
dom wielorodzinny od
800
PLN
lokal handlowy / usługowyod
1000
PLN
Przeglądy techniczne
budynek do 200m2700
PLN
budynek 200-300m2800
PLN
budynek 300-400m2 900
PLN
budynek powyżej 400m2od
1000
PLN
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej
lokal mieszkalny do 50m2 300
PLN
lokal mieszkalny pow. 50m2 400
PLN
dom jednorodzinny 100-150m2 500
PLN
dom jednorodzinny 150-200m2 600
PLN
dom jednorodzinny 200-250m2 700
PLN
dom jednorodzinny 250-400m2 800
PLN
dom wielorodzinny od
900
PLN
lokal usługowy / handlowyod
1000
PLN
Pomiar kamerą termowizyjną
cennik termowizji
lokal mieszkalny do 50m2 300
PLN
lokal mieszkalny pow. 50m2 400
PLN
dom jednorodzinny 100-150m2 400
PLN
dom jednorodzinny 150-200m2 500
PLN
dom jednorodzinny 200-250m2 600
PLN
dom jednorodzinny 250-400m2 700
PLN
dom wielorodzinnyod
800
PLN
raport z opinią +
200
PLN
Audyt Energetyczny
dom jednorodzinny od
1000
PLN
dom wielorodzinnyod
2000
PLN
budynek handlowy / usługowyod
2500
PLN